Alle turer i 2020 er avlyst fordi løpene er utsatt til 2021. Alle påmeldinger gjennom Kalle i 2020 blir overført til 2021

Info om turer i 2020 er tilgjengelig via den blå knappen.
Detaljert info kommer i undermenyen 
"Turinfo for reisende" når det nærmer seg avreise

Ta kontakt om det er spørsmål ang. turene

Kalle 90132838 

kalle@maraton.no

 

For informasjon om pålogging kontakt
Egil 90135844
egil@maraton.no

Trykk på undermenyen til "Maratonturer" og logg inn

 

© 2016 maraton.no  

Startnummerutdeling i Berlin